Contentoo AI Monitor 2023

Het gebruik van generatieve AI op de werkvloer in Nederland

Panelwizard ondervroeg 1000 werkende Nederlanders naar hun gebruik van en ervaringen met ChatGPT op de werkvloer. Uit het onderzoek komt een duidelijk beeld naar voren: generatieve AI heeft zich razendsnel genesteld op werkvloer in Nederland. 

Een derde van de Nederlandse werknemers gebruikt ChatGPT op zijn werk. De overgrote meerderheid van hen doet dit zonder richtlijnen vanuit het bedrijf. Het vaakst wordt de tool gebruikt voor het schrijven van marketingteksten, e-mails en om te brainstormen. Van de werknemers die het nog niet gebruiken, is ruim een derde van plan dit in de toekomst te gaan doen.

Het vertrouwen in de kwaliteit van de teksten die ChatGPT produceert, is groot. Bijna 46 procent van de ondervraagde zakelijke gebruikers van de AI-tool vindt de gegenereerde tekst “ongeveer dezelfde kwaliteit als een tekst die ik zelf zou schrijven.” Ruim 30 procent vindt de tekst zelfs beter. 

Download onderzoek + bijlagen als zip: rapport, persbericht, grafieken, onderzoeksverantwoording.

Vector that illustrates AI marketing.